Rezervacija

DOKUMENTI

Ocijenite sadržaj
(0 Glasa)

DOKUMENTI

pdfPravilnik o radu

pdfPoslovnik domskog odbora
pdfPravilnik o kućnom redu

pdfPRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG GRADIVA 26.10.2017.Plan rada: 

pdfGODIŠNJI PROGRAM RADA

pdfPLAN I PROGRAM RADA TAJNICE

pdfGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE

pdfGODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA


Statut:
pdfSTATUT UČENIČKOG DOMA MARIJE JAMBRIŠAK

pdfIZMJENE I DOPUNE STATUTA UČENIČKOG DOMA MARIJE JAMBRIŠAK 26.10.2017.

pdfODLUKA O IZMJENI STATUTA UČENIČKOG DOMA MARIJE JAMBRIŠAK (16.06.2016)

pdfODLUKA O IZMJENAMA STATUTA UČENIČKOG DOMA MARIJE JAMBRIŠAK (1.12.2015.)

pdfZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Izvješća:
pdfIZVJEŠĆE O RADU ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu


Financijski izvještaj i bilješke za 2016.

xlsFinancijski izvještaj i bilješke za 2016.

xlsRazrada izdataka za plaće i naknada za zaposlene za razdoblje 01.01. do 31.12.2014.
pdfBilješke za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2015. godine.

pdf1. Financijsko izvješće o prihodima i izdacima za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

pdf2. Razrada prihoda poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

pdf3. Razrada vlastitih prihoda poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

pdf4. Razrada izdataka poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

pdf6. Razrada ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

pdf10. Prilog financijskom izvješću za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

pdf12. Višak prihoda 01.01. DO 31.12.2015. godine.


 
Javna nabava:


pdfPLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

pdfEVIDENCIJA VAŽEĆIH UGOVORA NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA

xlsxPLAN NABAVE ZA 2016. PO KONTIMA

xlsxPLAN NABAVE ZA 2015. PO KONTIMA

pdfPRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

pdfEVIDENCIJA VAŽEĆIH UGOVORA 2017.

 

Procedure:

pdfProcedura praćenja i naplate prihoda i primitaka


Zakoni:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o ustanovama