Rezervacija

Financijsko poslovanje

xlsFinancijski izvještaj - PR-RAS 2017.

Financijski izvještaj i bilješke za 2016.

xlsFinancijski izvještaj i bilješke za 2016.

xlsRazrada izdataka za plaće i naknada za zaposlene za razdoblje 01.01. do 31.12.2014.
pdfBilješke za razdoblje 01. siječnja do 31.prosinca 2015. godine.

pdf1. Financijsko izvješće o prihodima i izdacima za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

pdf2. Razrada prihoda poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

pdf3. Razrada vlastitih prihoda poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

pdf4. Razrada izdataka poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

pdf6. Razrada ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za razdoblje 01.01. do 31.12.2015. godine.

pdf10. Prilog financijskom izvješću za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

pdf12. Višak prihoda 01.01. DO 31.12.2015. godine.