Rezervacija

Izvješća u radu

 

Izvješća:

pdfIZVJEŠĆE O RADU ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./17.

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
pdfIZVJEŠĆE O RADU ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu