Rezervacija

Opći akti

pdfOdluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

pdfPravilnik o radu

pdfPoslovnik domskog odbora
pdfPravilnik o kućnom redu

pdfPRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG GRADIVA 26.10.2017.