PROGRAMI

Za naše učenice pripremili smo izborne i posebne programe.  Posebni programi Rekreacija - voditelj Marko Prosoli, prof. Humanitarstvo - voditelj Sabina Naranđa, prof. Kultura živ...

ODGOJNE SKUPINE

Prilikom dolaska u Dom učenici se raspoređuju u odgojne skupine. Učenici pojedine skupine u pravilu se smještaju u sobe prema razredu, vrsti škole i kraju iz kojeg dolaze. U našem Domu odgoj...

 • DOBRO DOŠLI U UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK!

 • PROGRAMI

 • ODGOJNE SKUPINE

GALERIJE SLIKA

Rezervacija

O NAMA

 


ZAŠTO BAŠ NAŠ DOM? SAZNAJTE SVE O NAŠEM DOMU!

Učenički dom – Marije Jambrišak je ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva. Zadatak ustanove je odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehrana te kulturne i druge aktivnosti učenika. Kapacitet Doma je 185 mjesta. Dio za stanovanje je u homogenom dijelu zgrade na 2 kata i potkrovlju, na kojima se nalaze 43 sobe,šeterokrevetne, peterokrevetne, četverokrvetne i trokrevetne.

 

 Na prvom i drugom katu nalazi se odvojen blok sanitarnih prostorija (toaleti i tuš kabine). U prizemlju doma nalaze se kuhinja, računovodstvo, ekonomat, športska dvorana, teretana, multifunkcionalna dvorana (domjenci, sastanci odgojne, priredbe i stručna usavršavanja), ured ravnateljice, ured pedagoginje i tajništvo. Dom ima knjižnicu i bolesničku sobu u kojoj radnim danom dežura viša medicinska sestra. Učenici su formirani u odgojne skupine koje vode odgajatelji. Svaki odgajatelj je posebno nadležan za pedagoški rad sa svojom odgojnom skupinom. Odgojno-obrazovni rad odgajatelja proizlazi iz Godišnjeg plana i programa rada kojeg donosi Domski odbor. Odgajatelji vode brigu i skrb o učenicima i njihovom redovitom pohađanju nastave i izvršavanju obaveza u Domu. U ovoj školskoj godini u Domu radi 8 odgajateljica i 1 odgajatelj.

 


PRIJEM UČENIKA

Dom prima učenike na smještaj i prehranu na temelju odluke o upisu koju za svaku školsku godinu donosi Domski odbor. Dom objavljuje javni natječaj za prijem učenika sukladno kriterijima koje utvrđuje ministar prosvjete i športa. Natječaj za prijem učenika objavljuje se u dnevnom listu. (članak 96 Statuta). Izbor kandidata za prijem u Dom zasniva se na uspjehu učenika u prethodnom obrazovanju i vladanju učenika u prethodnoj školskoj godini ako je isti ranije boravio u Domu, te materijalnom položaju učenika, odnosno njegove obitelji. Izbor kandidata za prijem u Dom obavlja se prema elementima i kriterijma koje propisuje nadležni ministar. (članak 98) Status učenika u Domu stječe se danom zaključivanja ugovora o smještaju koji potpisuje roditelj - staratelj i ravnatelj Doma. (članak 99)

 

PRAVA UČENIKA

Učenici doma imaju prava i dužnosti utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom i drugim općim aktima Doma. (članak 101)


Prava učenika su:

 • sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu;
 • pravo na obaviještenost o svim pitanjima koja se na njega odnose;
 • pravo na uvažavanje njegovog mišljenja;
 • pravo na sudjelovanje u radu Vijeća učenika;
 • podnositi žalbe i predstavke mjerodavnim tijelima;
 • raspravljati o pitanjima odgojno-obrazovnog rada;
 • sudjelovati u raspravama povredama dužnosti i neispunjavanju obveza, te davati mišljenja o primjeni pedagoških mjera;
 • davati mišljenja o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika;
 • osnivati sekcije i druge oblike kulturno-umjetničkog, športskog i tehničkog sadržaja, te prema svojim interesima, sklonostima i sposobnostima sudjelovati u ostalim slobodnim aktivnostima;
 • davati primjedbe, prijedloge i mišljenja u svezi s djelovanjem Doma, ako se radi o pitanjima učenika;
 • korištenje domskog inventara i drugih sredstava Doma koja su namijenjena za smještaj i boravak učenika;
 • korištenje i drugih prava utvrđenih Kućnim redom ili posebnim odlukama Domskog odbora, odnosno ravnatelja Doma. (članak 102)

 

DUŽNOSTI UČENIKA

Dužnosti učenika su:

 • redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada;
 • savjesno učiti i ispunjavati učeničke obvezeutvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Doma;
 • njegovati i promicati humane odnose među učenicima;
 • čuvati domsku imovinu kao i imovinu učenika, odgojitelja i drugih djelatnika Doma;
 • ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled, ugled ostalih i Doma kao ustanove;
 • poštivati pravila domskog života i rada i pridržavati se odredaba Kućnog reda, ovog statuta i drugih akata Doma. (članak 103)

RADNO VRIJEME:  Pedagoginja - Odgajatelji - Viša medicinska sestra                                          

Ime i prezime

 Ponedjeljak

 Utorak  Srijeda  Četvrtak  Petak

PEDAGOGINJA

Nada Antolčić

15 - 22

9 - 15

12 - 18

9 - 15

9 - 15

ODGAJATELJI

Ankica Domjanić, prof.

17-22

12-17

15 - 21

9 - 15

9 - 14

Gorjana Magovac, prof.

9 - 14

17 - 22

10 - 16

16 - 22

9 - 14

Marko Prosoli, prof.

12 - 18

16 - 22

9 - 14

16 - 22

9 - 14

Josipa Galić, prof.

17 - 22

10 - 16

14 - 20

9 - 15

9 - 14

Stanka Vuletić, prof.

8 - 14

7 - 13

17 - 22

12 - 18

9 - 14

Sabina Naranđa, prof.

10 - 16

16 - 22

8 - 14

14 - 19

9 - 14

Ana Biti, prof.

11 - 17

9 - 14

17 - 22

7 - 13

9 - 14

Tina Mišković, prof.

15 - 21

8 - 14

12 - 18

17 - 22

9 - 14

VIŠA MEDICINSKA SESTRA

Rozmari Lasan Zorobabel

7 - 14

4 - 21

7 - 14

14 - 21

7 - 14

 

 

 VRIJEME INFORMACIJA ODGAJATELJI :

 Ime i Prezime   Ponedjeljak  Utorak   Srijeda  Četvrtak   Petak

ODGAJATELJI

Ankica Domjanić, prof.

18 - 19

Gorjana Magovac, prof.

10 - 11

Marko Prosoli, prof.

14 - 15

Josipa Galić, prof.

19 - 20

Stanka Vuletić, prof.

17 - 18

Sabina Naranđa, prof.

8 - 9

Ana Biti, prof.

17,30 – 18,30

Tina Mišković, prof.

8 - 9